Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Rozprawy habilitacyjne


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z Ż- Barczyk Ryszard, Teoretyczne podstawy statystycznychanaliz współczesnych wahań
  koniunkturalnych.
- Warszawa : GUS, 1989.

- Banaszyk Piotr, Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1998.

- Ciesielski Marek, Koszty kongestii transportowej w miastach. - Poznań : Wydaw. AE, 1986.

- Czternasty Waldemar, Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944
  - 1991)
- Poznań : Wydaw. AE, 1994.

- Foltynowicz Zenon, Kometateza winylotri(metylo,alkoksy)silanów z alkenami katalizowana
  kompleksami rutenu - nowa metoda syntezy alkenylosilanów
  [1-tri(metylo,alkoksy)sililo-1-alkenów].
- Poznań : Wydaw. AE, 1995.

- Fonfara Krzysztof, Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa. - Poznań : Wydaw. AE,
  1987.

- Gabrusewicz Wiktor, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce
  rynkowej.
- Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Garczarczyk Józef, Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1984.

- Glinkowski Czesław, Rezerwy produkcyjne w przemyśle. Studium teoretyczno-poznawcze
  i metody badań.
- Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Gołembska Elżbieta, Konsekwencje transportowe rozmieszczenia, organizacji i funkcjonowania
  gospodarki magazynowej.
- Poznań : Wydaw. AE, 1990.

- Gorynia Marian, Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja
  postsocjalistycznej gospodarki polskiej.
- Poznań : Wydaw. AE, 1995.

- Gruchman Bohdan, Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej.
  - Warszawa : PWN, 1967.

- Hadasik Dorota, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1998.

- Janc Alfred, Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania.
  - Poznań : PWN, 1990.

- Januszek Henryk, Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce.
  - Poznań : Wydaw. AE, 2003.

- Jarmołowicz Wacław, Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac
  w przedsiębiorstwie.
- Poznań : Wydaw. AE, 1989.

- Jurek Witold, Warunki techniczne a wzrost zrównoważony gospodarki leontiewowskiej.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1990.

- Kokocińska Małgorzata, Małe i średnie Przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki
  Polski.
- Poznań : Wydaw. AE, 1993.

- Kowalski Tadeusz, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla
  polityki gospodarczej.
- Poznań : Wydaw. AE, 2001.

- Malaga Krzysztof, Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych
  modeli wzrostu.
- Poznań : Wydaw. AE, 2004.

- Małecka Maria, Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów
  roślinnych.
- Poznań : Wydaw. AE,1996.

- Mizerka Jacek, Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. - Poznań :
  Wydaw. AE, 2005.

- Mruk Henryk, Gospodarstwa wysokozamożne na tle poziomu i rozkładu dochodów.
  - Poznań : Wydaw. 1984.

- Panek Emil, Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1986.

- Pająk Kazimierz, Rola Szczecińskiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce Ludowej
  w latach 1945-1980.
- Poznań : UAM, 1984.

- Pilarczyk Bogna, Rozwój nauki o handlu wewnętrznym w latach 1945-1985.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1991.

- Przymeński Andrzej, Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej.
  - Poznań : Wydaw. AE, 2001.

- Ratajczak Marek, Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie.
  - Warszawa : Książka i Wiedza, 1990.

- Rynarzewski Tomasz, Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe
  krajów rozwijających się.
- Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Schroeder Jerzy, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Ujęcie modelowe.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1989.

- Sobczak Antoni, Standard mieszkaniowy i jego rola w procesie dzietności ludności miejskiej
  w Polsce.
- Poznań : Wydaw. AE, 1993.

- Sobolewski Henryk, Przemiany w strukturze środków trwałych w przemyśle Polski (przyczyny,
  skutki, prognozowanie).
- Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Sojkin Bogdan, Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna. - Poznań : Wydaw.
  AE, 1994.

- Sójka Jan, Promocja w strategii marketingowej biblioteki. - Poznań : Wydaw. AE, 1994.

- Szambelańczyk Jan, Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Szymczak Maciej, Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. - Poznań : Wydaw.
  AE, 2004.

- Tyrakowska Bożena, Procesy biotransformacji pochodnych benzenu zawierających chlorowce
  katalizowane przez cytochrom P450.
- Poznań : Wydaw. AE, 1996

- Wieczerzycki Waldemar, Obiektowe bazy danych do komputerowego wspomagania prac
  zespołowych.
- Poznań : Wydaw. AE, 1999

- Woś Jerzy, Mechanizmy regulacji sfery spożycia w Polsce. - Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Żukowski Maciej, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii i w Polsce.
  Między państwem a rynkiem.
- Poznań : Wydaw. AE, 1997.