Opłaty


Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej jest bezpłatne za wyjątkiem opłat za:


 wydanie Karty Czytelnika i pierwsza aktywacja konta czytelnika w systemie
 bibliotecznym

12,00 zł

 kolejne aktywacje konta czytelnika (za każdy rok akademicki,
 z wyłączeniem pracowników UEP)

12,00 zł

 wydanie duplikatu Karty Czytelnika

20,00 zł

 nieterminowy zwrot egzemplarza bibliotecznego, za każdą dobę od tomu
 (woluminu)

0,20 zł

 zniszczenie lub utrata etykiety kodu kreskowego

2,00 zł

 zniszczenie zabezpieczeń

3,00 zł

 koszty zryczałtowanego monitu pocztowego

3,00 zł
 utrata, uszkodzenie lub zniszczenie egzemplarza bibliotecznego

egzemplarz innego
dzieła wskazany przez
kierownika Wypożyczalni

 uszkodzenie lub zniszczenie oprawy egzemplarza bibliotecznego

koszt wykonania
nowej oprawy
wskazany przez
kierownika Wypożyczalni


Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora UEP nr 34/2019 w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów
i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opłat za wysyłane monity oraz obowiązków czytelników związanych z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem egzemplarza bibliotecznego.