Zapisy do WypożyczalniAby zapisać się do Wypożyczalni należy:

 • zgłosić się osobiście do Wypożyczalni,
 • wypełnić i własnoręcznie podpisać (w obecności pracownika) deklarację zapisu,
 • przedstawić:
 •  - pracownicy UEP - dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia lub odpowiednią legitymację (pracowniczą,
     ubezpieczeniową lub emeryta),

   - studenci UEP - elektroniczną legitymację studencką lub indeks i dowód osobisty,

   - doktoranci UEP - ważną legitymację studiów doktoranckich i dowód osobisty,

   - słuchacze studiów podyplomowych UEP - dowód osobisty (dodatkowym warunkiem dokonania zapisu jest
     otrzymanie przez Wypożyczalnię od kierownika danych studiów podyplomowych listy słuchaczy tych
     studiów),

   - uczniowie klas akademickich UEP (tylko pełnoletni) - ważną legitymację szkolną (dodatkowym warunkiem
     dokonania zapisu jest otrzymanie przez Wypożyczalnię od wydziałowych koordynatorów projektu "Klasy
     akademickie" listy uczniów tych klas),

   - pozostali użytkownicy - ważną kartę czytelnika z macierzystej uczelni i dowód osobisty lub ważną
     odpowiednią legitymację,

 • wpłacić 12 zł.

 • Karta czytelnika

  Dokumentem potwierdzającym zapis do Wypożyczalni jest karta czytelnika, którą staje się:

 • elektroniczna legitymacja studencka (ELS) - jeśli zapis odbył się na jej podstawie,
 • karta czytelnika - wydana przez Wypożyczalnię, jeśli zapis odbył się na podstawie innej legitymacji,
 • karta czytelnika - wydana przez inną bibliotekę uczelni publicznej zrzeszonej w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych i aktywowana przez Wypożyczalnię.

 • Karta czytelnika umożliwia:

 • korzystanie z usług Wypożyczalni,
 • dostęp do konta czytelnika,
 • dostęp do baz danych poza UEP - logowanie się z komputerów domowych do licencjonowanych zasobów elektronicznych, subskrybowanych przez Bibliotekę Główną UEP.*
 • *usługa dostępna tylko dla pracowników, doktorantów i studentów UEP (wszystkich rodzajów studiów), zapisanych do Wypożyczalni i posiadających ważną w bieżącym roku akademickim kartę czytelnika


  Konto czytelnika

  Wypożyczalnia zakłada każdej osobie, która zapisała się elektroniczne konto czytelnika. Można z niego korzystać od momentu zapisu do końca bieżącego roku akademickiego (do 31 października).

  Po zakończeniu roku akademickiego - jeżeli użytkownik nadal jest zainteresowany usługami Wypożyczalni - nie musi zapisywać się do niej ponownie, wystarczy, że przedłuży (aktywuje) ważność konta czytelnika.

  Stan konta i termin jego ważności można samodzielnie sprawdzać w internecie poprzez katalog online Biblioteki.

  Po wejściu do katalogu należy wybrać zakładkę: Konto czytelnika i zalogować się wpisując:

 • numer karty czytelnika (8 cyfr znajdujących się pod lub nad kodem kreskowym),
 • numer PESEL