Zbiory - informacje ogólne


Stan zbiorów (w dniu 31.12.2016):

• KSIĘGOZBIÓR OGÓŁEM 467 737 wol.
- wydawnictwa zwarte (książki, broszury; księgozbiór dydaktyczny) 308 877 wol.,
- wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 82 274 wol.,
- kartografia 1 157 wol.,
- mikroformy 229 wol.,
- maszynopisy 74 449 wol.,
- multimedia 751 wol.,

• LICZBA TYTUŁÓW CZASOPISM BIEŻĄCYCH DRUKOWANYCH: 573 tytuły


Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych.

Poza zbiorami drukowanymi Biblioteka zapewnia dostęp do licencjonowanych baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych.

Biblioteka jest również jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
i umieszcza w niej zdigitalizowane rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz inne publikacje.

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.

Ze zbiorów Biblioteki skorzystać można:
- na miejscu - w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism,
- poprzez wypożyczenia na zewnątrz - w Wypożyczalni.


O zbiorach drukowanych Biblioteki Głównej i ich lokalizacji, sposobie udostępniania informują katalogi:
Katalog online – zawierający opisy:
- książek, które wpłynęły od 1978 roku,
- czasopism, które wpłynęły od 1998 roku (wraz z całym zasobem od pierwszego rocznika),
- rozpraw doktorskich,
- multimediów.

Pozostałe zbiory są sukcesywnie wprowadzane do katalogu elektronicznego. Przy poszukiwaniu starszych tytułów należy korzystać dodatkowo z katalogów kartkowych.

• Katalogi kartkowe (alfabetyczny i rzeczowy), tworzone do 2004 roku.


O zbiorach drukowanych i elektronicznych Biblioteki Głównej informuje multiwyszukiwarka.