Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Zbiory - informacje ogólne


Stan zbiorów (w dniu 31.12.2021):

• KSIĘGOZBIÓR OGÓŁEM 485 552 woluminów
- wydawnictwa zwarte (książki, księgozbiór dydaktyczny)
- książki 322 505 woluminów
- czasopisma 86 464 woluminów
- zbiory specjalne (w tym maszynopisy) 76 583 woluminów

• LICZBA TYTUŁÓW CZASOPISM BIEŻĄCYCH DRUKOWANYCH: 177 tytułów w prenumeracie bieżącej


Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych.

Poza zbiorami drukowanymi Biblioteka zapewnia dostęp do licencjonowanych baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych.

Biblioteka jest również jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
i umieszcza w niej zdigitalizowane rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz inne publikacje.

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.

Ze zbiorów Biblioteki skorzystać można:
- na miejscu - w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism,
- poprzez wypożyczenia na zewnątrz - w Wypożyczalni.


O zbiorach drukowanych Biblioteki Głównej i ich lokalizacji, sposobie udostępniania informują katalogi:
Katalog online – zawierający opisy:
- książek, które wpłynęły od 1972 roku,
- czasopism,
- rozpraw doktorskich,
- multimediów.

Przy poszukiwaniu starszych tytułów książek należy korzystać dodatkowo z katalogów kartkowych.

• Katalogi kartkowe (alfabetyczny i rzeczowy), tworzone do 2004 roku.


O zbiorach drukowanych i elektronicznych Biblioteki Głównej informuje multiwyszukiwarka.