Szkolenia w BiblioteceOddział Informacji Naukowej prowadzi szkolenia w zakresie:
- zasad korzystania z Biblioteki,
- wyszukiwania i posługiwania się źródłami informacji naukowej (bazy danych, bibliografie).Oferujemy:


Grupa użytkowników

FormaZakresTermin

Szkolenia indywidualne:

Pracownicy UEP

zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej

poszerzenie umiejętności prowadzenia poszukiwań bibliograficznych w oparciu
o bazy danych i inne źródła informacji naukowej

ustalany indywidualnie
z pracownikami Sekcji
Doktoranci
UEP

Szkolenia grupowe:

Studenci
i doktoranci
UEP

zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej

szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych i doktorskich
w oparciu o bazy danych i inne źródła informacji naukowej

ustalany indywidualnie
z pracownikami Sekcji


Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia - prosimy o kontakt:
- mgr Dorota Wojewoda, e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41.