Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Usługa "Zamów skan na e-mail" w czasie epidemii COVID-19Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej usługi skanowania fragmentów książek i artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej UEP.


Zasady korzystania z usługi "Zamów skan na e-mail":


 1. Usługa jest skierowana do studentów, doktorantów i pracowników UEP.


 2. Skanowane będą wyłącznie publikacje niedostępne w pełnotekstowych bazach danych oferowanych przez Bibliotekę Główną UEP i niedostępne do wypożyczenia poprzez Oddział Księgozbioru Studenckiego (Wypożyczalnię).


 3. Obsługiwane będą wyłącznie zamówienia wysyłane pocztą elektroniczną z domen: student.ue.poznan.pl, phd.ue.poznan.pl, ue.poznan.pl. Zasada ta nie obowiązuje uczestników studiów podyplomowych UEP, którzy oprócz imienia, nazwiska i statusu proszeni są o podanie pełnej nazwy studiów.

  (więcej informacji o poczcie elektronicznej w domenie student.ue.poznan.pl)


 4. Zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: biblioteka.skany@ue.poznan.pl.


 5. W zamówieniu podać należy:

  - książka: sygnatura / autor / tytuł / zakres stron

  - artykuł w czasopiśmie: sygnatura / tytuł / rocznik / numer / zakres stron

  - imię i nazwisko oraz status czytelnika (student/doktorant/pracownik).


 6. Jednorazowo można zamówić maksymalnie do 30 stron (fragmentu książki i/lub artykułu z czasopisma).


 7. Zamówienia realizowane będą w kolejności wpływu. Ze względu na liczbę zamówień, czas oczekiwania na potwierdzenie i realizację zamówienia może być wydłużony. Każde z zamówień będzie poddane weryfikacji uprawnień zamawiającego i kwerendzie dostępności materiałów online.


 8. Usługa nie obejmuje skanowania:

  - całych książek,

  - materiałów wydanych przed 1950 rokiem,

  - zbiorów specjalnych (w tym prac dyplomowych i doktoratów),

  - publikacji zawierających wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części.


 9. Biblioteka ma prawo odmówić wykonania skanów materiałów znajdujących się w złym stanie technicznym.


 10. Z przesłanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz dydaktycznego (art. 27 Ustawy). Biblioteka Główna UEP nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.


 11. Korzystanie z usługi skanowania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (informacja o ochronie danych osobowych RODO).


Z powodu prac remontowych prowadzonych na terenie Biblioteki Głównej w dniach 9.08.-31.08.2021 mogą wystąpić utrudnienia w realizacji usługi.


Przepraszamy.